9. 1. 2022

Původní text:

Všemohoucí, věčný Bože, tys slavnostně prohlásil, že Kristus je tvůj milovaný Syn, když na něj při křtu v řece Jordánu sestoupil Duch Svatý; dej, ať všichni, které jsi přijal za syny a dal jim nový život z vody a z Ducha Svatého, zůstávají v tvé lásce. Skrze tvého Syna ...

Pokus o překlad:

Připomínáme si Ježíšův křest v Jordánu. Bůh nám tehdy zjevil, že žije v Trojici lásky (jako tři v jednom). Prosme proto Boha, aby také nám dával radost ze života v lásce, abychom byli jeho obrazem na věky. - Amen.