Bolestný růženec

08.10.2018

1. Který se pro nás krví potil. Abych (po vzoru apoštolů) nespal někde na gauči zatímco se Fanča potí ve snaze plnit Boží vůli.

2. Který byl pro nás bičován. Abych posilován tvým vzorem trpělivě snášel od Fanči i nezasloužené nebo nespravedlivé výtky.

3. Který byl pro nás trním korunován. Aby mě Fanča nikdy nemusela považovat před ostatními za korunovanýho vola.

4. Který pro nás nesl těžký kříž. Aby to Fanča se mnou vydržela, i když je to někdy asi hodně těžký kříž.

5. Který byl pro nás ukřižován. Abych z úcty ke tvé smrti na kříži Fanču nikdy nezabil, i když - a ty to Pane moc dobře víš - někdy fakt na zabití je.