DBS

18.04.2019

DBS - hloubková mozková stimulace. Možná je to pro lékaře docela běžná operace. Ale pro mě to bylo samozřejmě zasahování do mozku - to je to málo, co mě při Parkinsonu ještě "slouží". I když i to je pofiderní, protože právě kdyby on správně fungoval, tak by mi ho nemuseli teď opravovat.

Víla - moje radost V jedné zemi žila mladá dívka, snad víla, kdo ví. Pořád se radovala, štěstím jen zářila. Na každého se usmála, popřála mu krásný den, případně ho také radostí nadšeně objala. Potom zase odtančila dál za svou prací. Většina lidí ji upřímně milovala pro její bezprostřední radost a průzračnou čistotu. Ale našli se i tací, kteří ji...

Náš život plyne jako voda. Díky zavedenému měření času si vždy v prosinci připomeneme, že zase jeden rok bude pryč. Někdy se alespoň někteří z nás zamýšlejí nad tím, co jsme v něm prožili, dokázali nebo pokazili.