Hugo nastavuje farářům zrcadlo

25.06.2018

"Fančo, tak jsem připravil pro faráře takový jako že zpovědní zrcadlo..."

""A proč asi, Hugo, to Pánbůh zařídil tak, že jedinej, koho nikdy nemůžeme opravdu vidět, jsme my sami?

Ty si vážně myslíš, že někdo fakt stojí o nějaký takový zrcadlo, aby se v něm viděl? Ale tak povídej."

***

1. V jednoho Boha věřiti budeš.

Dokažte už konečně, že věříte Bohu a v Boha a nemodlete se pořád za to, aby bylo hodně vás, kněží. Proč jste furt tak malověrní a myslíte si, že Pánbůh je závislý na vašem početním stavu? Až se zbavíte této neodbytné myšlenky a konečně uvěříte v jediného a pravého Boha, tak vše bude klapat (totiž podle Něj a ne podle vás).


2. Nevezmeš jména Božího nadarmo.

Moc vás prosím, připravujte si svoje kázání. Neopakujte stále totéž a nesnažte se přeříkat znovu evangelium. Nejsme sice všichni géniové, ale úplný blbečci zas taky snad ne. A nepoužívejte na všechno rádoby zbožné fráze a poučky. Neurážejte tím Pánaboha, dal vám taky váš vlastní rozum a většině snad i schopnost zformulovat vlastní názor.


3. Pomni, abys den sváteční světil.

Netlačte lidem do hlavy, že podstata víry stojí a padá s povinnou nedělní mší za každou cenu. Ona to totiž - a vy to snad, přece musíte vědět - vůbec není pravda. My se sejdeme rádi. Jako společenství, s naším fajn Bohem, dokonce i našeho faráře máme docela rádi. Ale děláme to a chceme to dělat s radostí a prožívat svou víru, pokud možno právě i s vámi, v rodinné atmosféře.


4. Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře ti bylo na zemi.

Ctěte rodiny druhých tak, jak se oni v současné realitě života jsou schopni je žít. Ano, mnohdy se jim jejich pokusy nezdařily a zkouší to znovu a snad možná někdy i lépe. Myslíte, že zatím málo sami vytrpěli a proto potřebují ještě vaši výtku? Nepotřebují spíše vaše laskavé bez-podmínečné přijetí? Myslíte, že jim bude "dobře či ještě lépe na zemi", pokud jejich současnou rodinu, ve které hledají společně lásku, zatratíte do horoucích pekel?


5. Nezabiješ.

Ježíš přinesl, radostnou zprávu. Tak proč někdy ty, co se nevejdou do vašich církevnických představ, urážíte a vyhrožujete jim smrtí věčnou, místo abyste se jako Ježíš radovali z každého, kdo poctivě hledá, byť třeba podle svých představ, smysl života, lásku a pravdu. Myslíte si snad, že vás poslal dolamovat nalomené (případně i nenalomené) třtiny?


6. Nesesmilníš.

Nesnažte se pořád řešit náš sex. My upřímně smekáme před vaším celibátem, vy mějte úctu k našim projevům sexuality A nezastrašujte mládež termíny jako smrtelný hřích, když zcela přirozeně poznávají svá těla, která jsou darem samotného Boha.


7. Nepokradeš.

Nejste nadlidi a ostatní nejsou povinni se vám na všechno skládat. Farníci si také sami platí zájezdy na svatá místa, bydlení, energie, telefony, koupi a provoz auta apod.


8. Nepromluvíš křivého svědectví proti bližnímu svému.

I tzv. nevěřící jsou, lidi a dokonce vaši bližní. Nejsou to jen jakýsi "oni", ten "dnešní zkažený svět", "ta dnešní mládež" nebo "neznabozi". Možná kdybyste se o ně zajímali, docela byste zírali a v mnohém by vám určitě mohli být i vzorem.


9. Nepožádáš manželky bližního svého.

Není až tak moc normální, pokud něčí manželka věnuje péči o faráře mnohem více snahy a času, než starostem o svého vlastního manžela nebo rodinu. Pochopitelně se to někdy může týkat i muže. Nepodporujte takovéto tendence.


10. Aniž požádáš statku jeho.

Nepořádejte speciální sbírky například na honosné opravy biskupských sídel za desítky milionů nebo na těch pár bohoslovců, které si potom kupujete a znemožníte jim normální zdravý vývoj. Rádi se složíme na kostel nebo na vaše běžné životní potřeby, ale my ty peníze musíme opravdu normálně vydělat a ještě platit výdaje na svůj život a nikdo pro nás nedělá dobročinné sbírky třeba na udržování našich dětí na studiích. Neškodilo by taky, kdybyste nás, pokud nás už žádáte o "statky naše", pravidelně informovali, co se pak s těmi penězi děje.

***

"A kdo o tohle, Hugo asi tak stojí? Ty bys třeba chtěl, abych já udělala zrcadlo pro tebe? Nebo někdo jinej, aby to nebylo tak osobní. Třeba nějakej tvůj kámoš?"

"No, kurňa, Fančo, asi máš pravdu. Kdyby přede mě někdo postavil fakt opravdický zrcadlo, ve kterým bych se tak nějak viděl, tak bych asi nejen roztřískal to blbý zrcadlo, ale taky hubu tomu drzýmu hajzlovi. Tak ještě štěstí, že to moje zrcadlo pro faráře je v mnoha směrech určitě dost pokřivený, takže ho ve skutečnosti až tak moc vážně brát nemusí."

"No vlastně, Hugo, ale možná že ukázat někomu křivý zrcadlo nakonec přece jen trochu smysl má. Nejdřív se zasměje sám sobě, jak to jako že vypadá, což nikomu nemůže až tak škodit, a nakonec se v něm přesto přece jen i trošku uvidí."

"No, tak jsem Fančo fakt zvědavej, co na to řeknou faráři a taky na reakce obyčejných lidí."

"Neboj Hugo, však nedostaneš přes držku poprvé, jako chlap něco vydržíš, ne? A já tě mám pořád docela ráda."


Hugo a Fanča mají svůj facebook. 

Dejte jilm lajk a sledovat. Jim uděláte radost a vám neuteče nic z jejich nápadů.