Krev

08.09.2019

Farář přijal s upřímnou zbožností proměněnou hostii. Poté naznačil kalichem ve vzduchu znamení kříže a napil se. Okamžitě vyprskl obsah úst nejen na korporál, ale i na bílé oltářní plátno: "Fuj", řekl, než si uvědomil, že tam je mikrofon, který vše snímá. "Je to teplé a má to strašnou chuť!" Naštěstí zbožné ženy už zpívaly sloku písně k přijímání a falešné zvuky varhan jeho slova přehlušily. Otřel si purifikatoriem ústa. Zanechal na něm krvavě rudé stopy.

Za necelou hodinu už seděl u svého biskupa a s hrůzou v očích mu vše podrobně líčil.

"A co jste udělal s tím zbytkem v kalichu?"

"No, to víte, že už jsem to nepil. Bylo to fakt hnusný. Ale po mši jsem doma našel starou injekční stříkačku, tak jsem to do ní natáhnul. Chcete si, Excelence, ochutnat?"

"Ne, děkuju, určitě ne!" odvětil biskup a poněkud znechuceně se díval na červenou sraženinu ve stříkačce. "Není to nějaký nemístný žert vašeho ministranta? Znáte tu dnešní mládež."

"To, prosím, excelence, není. Ministranty žádné nemám a vše si připravuju sám."

"Jak si to celé tedy vysvětlujete?"

"Tak jsem si třeba myslel, když je dneska ten svátek svatého Januária, jak se mu pořád vaří ta krev, nebo tak něco..."

"Prosím vás, bylo to snad vařící? A proč by zrovna u vás, tak dobrej zas nejste."

"Já vím, já vím," přikrčil se farář ještě víc před biskupem.

"Spíš to bude něco jako takzvanej čihošťskej zázrak. Někdo to na vás narafičil, aby pak z toho byl jako že falešnej zázrak. Já z toho budu mít akorát problémy, že jsem vás kryl. Taky je docela možné, že je to přímo od ďábla. Počkejte chvíli. Poradím se s generálním vikářem." Na odchodu ještě dodal: "Doufám, že nikdo jiný o tom neví!"

"Ne, neví, to bych nikomu nikdy neříkal."

Po delší poradě se biskup vrátil. "Tak vy teď pojedete pěkně zpátky na faru a ten korporál, purifikatorium i oltářní plátno spálíte. Popel pak nasypete někam do potoka a pomodlíte se třikrát Otčenáš a Zdrávas, to vám neuškodí. Tu injekci mi dejte, já mám známého v nemocnici, udělá mi z toho kontrolu na HIV. Člověk nikdy neví. A příští týden k vám přijede exorcista, aby z vás vyhnal ďábla." Když viděl faráře, jak sebou polekaně trhl, rychle dodal: "Pochopitelně podmíněně, chápejte, co kdyby, jen tak pro jistotu. Nemůžeme si teď dovolit něco nechávat náhodě a riskovat skandál. Samozřejmě se to nikam zapisovat nebude. A vy o tom nikomu neřeknete nikdy ani slovo, je vám to jasné?"

"Naprosto jasné, Excelence, žádnou krev jsem nikdy nepil."