List biskupů Čech a Moravy k začátku školního roku

11.08.2019

(přečtěte při bohoslužbách v neděli 1.září)

Drazí spolu-křesťané a spolu-křesťanky,

zdravíme vás u příležitosti začátku nového školního roku.

Jak jste si možná všimli, nenazýváme vás již synové a dcery, protože ani my se necítíme být vaši otcové. Jen jeden je náš Otec, a to je náš Otec nebeský (srov. Mt 23,9). Před ním jsme my všichni žáci v jeho nebeské škole Lásky. Cítíme se být s vámi v jedné třídě a s různou úspěšností probíráme obdobné předměty. Každému z nás, stejně jako z vás, něco jde lépe, v něčem máme ještě rezervy.

V této chvíli bychom se vám chtěli s pokorou upřímně omluvit, že jsme se snad občas pokládali za lepší studenty, jakousi vyšší kastu a měli sklon vás trochu podceňovat a mnohdy i šikanovat. Zvláštní omluva patří především ženám, lidem s jinou orientací a vám, kteří žijete nové formy rodinných či partnerských vztahů. Prosíme vás, abyste chápali, že pro nás jsou to velmi obtížné lekce. Silně nám to komplikuje také setrvačnost a mnohaleté tradice. Je velice obtížné rozlišit hodnotné tradice, které nám v životě výrazně pomáhají, od stereotypních zlozvyků, které nám brání dávat nové víno do nových měchů (srov. Lk 5,38).

V nadcházejícím školním roce nás čeká množství společné práce. Musíme se spolu s vámi, kteří prožíváte sexualitu, nově zamýšlet nad jejím pozitivním rozměrem a radostně hlásat její nesporný přínos. Je třeba v době, kdy se rozpadají klasická rodinná schémata, se pokoušet spolu s vámi hledat místo církve při alternativním prožívání partnerství a rodiny. Musíme také znovu "objevit" ženu v celé její velikosti a kráse.

Máme nejen pro vás, ale i pro nás, jednu radostnou zprávu. Náš společný Učitel - Ježíš Kristus - si zcela jistě, jako každý učitel, do nového školního roku přinese nový, nepopsaný, učitelský notes. V něm nezáleží na minulém hodnocení, známkuje se zase znovu "od začátku".

Proto bychom vás rádi požádali, abyste nám dopřáli také tu laskavost, že i u vás si vymažete notýsky a zápisníky ve svých hlavách i srdcích a přijmete nás mezi sebe jako zcela rovnocenné spolužáky.

Prosíme vás o odpuštění, lásku a modlitby.

+ Vaši biskupové Čech a Moravy

(Pracovní verzi pastýřského listu připravili Hugo a Fanča - nyní ještě podléhá schválení jednotlivých biskupů)