Modlitba za manžele a rodiny ve farnosti

21.10.2019

Pane Ježíši, děkujeme ti, že máme mezi sebou manžele a rodiny, strážce tvého tajemství a obrazu samotného Boha. Prosíme tě, dej jim věrnost a vytrvalost v tak svaté službě a nám živou víru, žes nám je poslal ty. Učinils je naším vzorem společenství: dej jim ducha moudrosti a lásky; dej jim upřímnost svědectví společného života a nám dar úcty, ať pozorně nasloucháme jejich žitému svědectví. Vybral jsi je z nás a pro nás, lidi, kteří se musejí potýkat se slabostmi svých nejbližších i svými. Dej nám i jim trpělivost a vzájemnou lásku. Dej jim žár vášně a ducha společenství pro tak důležitou službu. Ať jsou našimi dobrými vzory a spolu s nimi dosáhneme nebe. Amen.