Modlitba za nová biskupská povolání

31.12.2019

Nepochopitelně velký Bože, volej i nadále horlivé muže k posvátné biskupské službě. Ať s vnitřní pokorou zaslechnou tvůj hlas a s odvahou jdou za tvým voláním.

Naplňuj jejich čistá srdce, aby se nezalekli posměchu, úšklebků nebo odsouzení ze strany těch, kteří hodnotí jen povrchní karikaturu tohoto posvátného stavu. Kéž s neochvějnou vírou jdou za tvým voláním a za hlasem svého srdce.

Když pak položíš mitru na jejich posvěcenou hlavu, ať nikdy nezapomenou na ideály mládí a na vzor prostých rybářů. Nedej jim podlehnout svodům majetkovým, politickým, ani chtíčům zvrácené tělesnosti. Chraň je každého povyšování nad své spolubratry, laiky nebo nevěřící či jinak věřící a hledající. 

Ať neposuzují lidi podle křtu, platného sňatku, účasti na mších nebo sexuální orientaci, ale dle velikosti jejich srdce. 

Dej jim moudrost naslouchat dobrým rádcům, byť vypadají často docela obyčejně. 

Kéž se nebojí ukázat na zlo, i když je třeba na choulostivých a bolestivých místech těla církve, a kéž vždy hledají a povzbuzují pravdu a lásku. 

Ať si také stále připomínají, jak apoštolové byli vyplašení, šokovaní, nevěřící a stále znovu překvapení až zděšení. Kéž se nebojí odvážně a prorocky vidět znamení doby k užitku svému i celé tvé církve. 

A hlavně ať nikdy neztrácí radost a jsou normální, protože jen tak mohou být hlasateli opravdového evangelia. 

Svět je úžasným dílem Božím a my chceme spolu s nimi do něj vnášet hloubku radostné zvěsti. Amen.