OCHRAŇUJ BOŽE ČESKÝ NÁROD

17.08.2018

Vážení církevní představitelé,

čekali jsme tentokrát od vás nějaké veřejné vyjádření ke smutnému půlstoletému výročí neblahé sovětské okupace, která způsobila nejen brutální potlačení našich svobod národních, ale také především dvě desetiletí "normalizačního" potírání všech normálních morálních hodnot jako je svoboda čistého svědomí a budování pluralitní občanské společnosti. Nastalo období, kdy andělům byla usekávána křídla a prorokům a básníkům vyřezávány jazyky. Jelikož po 50 letech nejen někteří nejvyšší státní představitelé k tomuto zlu buď mlčí a je bagatelizují, či dokonce podobné populisticky totalitní scénáře v novodobém převleku jim nejsou, zdá se, až tak cizí, věřili jsme, že svůj hlas zvednete právě vy, jakožto přední představitelé ryzích evangelních hodnot. Doufali jsme, že odsoudíte evidentní zlo a postavíte se veřejně a zřetelně na stranu a do čela Dobra. Doposud se tak však nestalo (alespoň nám to známo není) a nevíme ani o žádném pastýřském listu, který by se měl snad na toto téma číst. Proto alespoň za sebe a za ty, kteří by se snad připojit chtěli, uveřejňujeme následující modlitbu.

S pokornou hrdostí občané a křesťané Hugo a Fanča


Jediný a jedinečný Bože, Stvořiteli stromů všech,

shlédni na pevnou a mohutnou LÍPU NAŠÍ ČESKOU

Vojtěchem, Cyrilem a Metodem požehnanou,

jejíž královské kořeny zapuštěné Václavem, Ludmilou a Anežkou obohacují nás z pokladů hlubin.

Ať neustále s Prokopem dlíme na modlitbách, s Janem Husem neohroženě hledáme pravdu,

s Janem Nepomuckým dokážeme mlčet ve chvílích, kdy je to třeba a s Janem Ámosem Komenským srozumitelně mluvit,

s Janem Palachem a Karlem Krylem máme odvahu zlo mocných pojmenovat a s T.G.M. a Václavem Havlem usilovat o vítězství Lásky a Pravdy.

Kéž máme odvahu čestně a hrdě vzdorovat násilí jako kardinál Beran či Martin Magor Jirous.

Nedbaje větrů, které se snaží olamovat větve naše, či vichřic, jež usilují o naše vyvrácení,

ať stojíme povždy pevně, něžně však nabízíme všestrannou léčivou sílu všem.

Nechť znavený poutník smí spočinout v osvěžujícím stínu našem a ve větvoví trvale hnízdí poslové nebe.

Dodávej nám odvahu nepodléhat panice při zákonitém zádumčivě truchlivém listí opadávání,

neboť žijeme z víry neustále se opakujících vždy nových a bohatších jar velikonočního znovuzrození,

vždyť smíme čerpat sílu ze vzájemného posilujícího sepjetí člověků - občanů

a jsme živeni tvou všeobjímající rozmazlující nikdy nekončící Láskou, Bože náš.

Za Tvou stálou pomoc a ochranu Ti děkujeme. Amen