Plnomocné a jednomocné odpuštěnky

26.07.2020

Vážení věřící i ostatní spoluobčané!

Jak jistě tušíte, a nebudeme vám lhát, naše církev nevzkvétá. Máme na mysli neopomíjitelnou stránku ekonomickou. Mnozí se na nás obracíte s dotazy, proč tedy kupujeme a následně se ztrátou prodáváme zámečky jako hotely, proč investujeme do kampeliček s pozoru-hodnými vlastníky nebo opravujeme svá sídla za stovky milionů. Odpověď je snadná. I my jsme, ač se to mnohy nezdá, také jen lidé a můžeme se tedy dopustit omylů. Ale je třeba zdůraznit, že ne vždy se jedná o lidskou nedokonalost. Vzpomeňme třeba na církevní lesy. I přes mnohé modlitby se ani jim nevyhnul kůrovec.

Avšak k blížícímu se třicátému třetímu výročí naší svobody nezůstáváme hříšně s rukama v klíně, ale máme je naopak sepjaté směrem k nebi. Jsme rádi, že vám můžeme sdělit dobrou zprávu pro zabezpečení našeho duchovenstva, aby mohl být zajištěn svátostný servis. Obrátili jsme se na Svatou stolici s žádostí o pomoc a nyní vás s radostí informujeme o výsledku.

Stolice, Bohu díky, povolila:

1)   udělovat věřícím jednomocné (částečné) odpuštěnky pro ty, kdo po 33 prvních pátků věnují vždy 33 Kč katolické církvi, samozřejmě za obvyklých podmínek, platících i pro běžné odpustky, včetně požadavku nemít po celou dobu tohoto plnění zalíbení v žádném, tedy ani lehkém, hříchu (lze udělovat i dvoj-, troj- i vícemocné odpuštěnky za předpokladu daru dvoj-, troj- i více násobku dané částky, přičemž počet prvních pátků se nemění);

2)   za stejných podmínek lze udělovat plnomocné odpuštěnky věřícím, kteří poskytnou jednorázovou pomoc ve výši 33.000 Kč; *)

3)   udělovat tyto odpuštěnky i našim nevěřícím spoluobčanům. V tomto případě je povoleno maximálně jedno zalíbení, kteréžto však nesmí vyústit v nekontrolovaný chtíč.

Těšíme se na oboustrannou vzájemnou spolupráci, po které také někteří voláte, a ze srdce vám všem žehnáme.

Návrh textu: Hugo a Fanča

*) Potvrzení o zaplacení odpuštěnky kvůli snížení daňového základu vám rádi na požádání vystavíme.