Svěcení biskupa

25.08.2019

(Návrh textu odřeknutí se zla a vyznání víry před svěcením biskupa)

Světitel:

Chceš sloužit Bohu v jeho svaté církvi jako apoštol, proto se tě ptám:

Chceš žít v pokoře služebníků Božích, zříkáš se proto všech titulů, insignií, poct, odlišných oděvů, mitry, berly*), předních míst na hostinách a touhy po moci?

*) užívá-li kandidát biskupského svěcení zdravotní berle, slovo "berly" se vynechává

Budoucí biskup odpoví: Ano.

Chceš, aby tě nikdy neovládl hřích rozdělování, protože jen jeden je Bůh, zříkáš se proto všeho odlišování a rozlišování podle věku, stavu, barvy pleti, náboženského vyznání, sexuální orientace, bohatství nebo politického či společenského postavení?

Budoucí biskup odpoví: Ano.

Chceš, aby tě nikdy neovládl hřích pyšného sebevědomí, zříkáš se proto vší touhy vlastnit pravdu, manipulovat druhými nebo jim vnucovat svou představu o pravdě?

Budoucí biskup odpoví: Ano.

Světitel pokračuje:

Věříš v Boha, Otce laskavého, i v Ježíše Krista, který všem přinesl radostnou zvěst a v Ducha svatého, který ve všech mocně působí?

Budoucí biskup odpoví: Věřím.

Světitel:
Věříš také v člověka, který dostal od Boha důstojnost a svobodu a který je jako muž a žena obrazem Božím?
Budoucí biskup odpoví: Věřím
Světitel:
Věříš také v sílu a důležitost lidského společenství, protože kde jsou dva nebo tři v Kristově jménu, tam je On sám mezi nimi?
Budoucí biskup odpoví: Věřím