Zpovědní desatero nejen pro kněze

16.06.2021
  • Uvědomuju si, že Bůh není ve formulacích v misálu nebo v kancionálu? (V jednoho Boha věřiti budeš.)
  • Nezabíjím velikost člověka vnucováním své představy náboženství? (Nevezmeš jména Božího nadarmo.)
  • Jsem ještě schopen světit den sváteční (i) jinak než mší? (Pomni, abys den sváteční světil.)
  • Ctím své představené, aniž bych jim podlézal nebo plnil i jejich nesmyslné požadavky? (Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře se ti vedlo na zemi.)
  • Nezabil jsem mladého člověka nezdravou vazbou na své ego? (Nezabiješ.)
  • Umím si pravdivě přiznat, nakolik mě přitahuje a vzrušuje krása nějaké/ho ženy/muže? (Nesesmilníš.)
  • Neukradl jsem někomu jeho svobodu? (Nepokradeš.)
  • Umím se pravdivě a vášnivě s Bohem pohádat? (Nepromluvíš křivého svědectví.)
  • Nepřivlastňuju si manipulativně moc nad nějakým člověkem? (Nepožádáš manželky bližního svého.)
  • Opravdu vím, že Ježíš řekl "hledejte nejprve Boží království..." (Aniž požádáš statků jeho.)