Literární soutěž

Vyhlášení soutěže pro rok 2019

Salesiánský magazín a nezávislý server www.orlavzletem.cz vyhlašují

I. ročník náboženské literární soutěže 

"Do ouška otce Jarouška"

na téma: "Aby moje radost byla ve vás a vaše radost aby byla plná"

(Jan 15, 11)

Soutěž je pořádána jako připomínka radostného saleziánského kněze a mimořádného člověka - otce Jaroslava Kopeckého, který vždy dbal i v těžkých časech na vytváření a šíření zdravé náboženské literatury. "Jaroušek" by se v roce 2019 dožil 95 let a uplyne 5 let od jeho úmrtí.

Pravidla soutěže:

  1. Do soutěže smí každý soutěžící přihlásit jedno vlastní prozaické literární dílo v rozsahu max. 7 normostran, které dosud nebylo veřejně publikováno a které není přihlášeno souběžně do jiné soutěže.

  2. Ze soutěže budou vyřazena díla, která budou svými částmi nebo celkovým vyzněním zaměřena jako urážka či zesměšnění jakéhokoliv náboženství, případně díla samoúčelně vulgární či urážející lidskou důstojnost.

  3. Díla nutno zaslat na adresu orel@orlavzletem.cz do 28. 2. 2019 (do půlnoci) v běžném textovém formátu (nikoliv formát .pdf). Na tuto adresu lze také směřovat případné dotazy.

  4. Soutěžící zároveň přiloží oscanovaný text pravidel s připojením "Souhlasím s těmito pravidly", datem vyplnění, svým jménem nebo pseudonymem, rokem narození a podpisem.

  5. Bude vybráno 7 nejlepších textů a jejich autoři budou odměněni každý částkou 777,- Kč, nejmladší z nich pak navíc prémií 333.- Kč.

  6. Nejpozději do konce května budou vybrány hodnotné texty a ty budou postupně zveřejňovány na serveru www.orlavzletem.cz. Soutěžící svou přihláškou souhlasí s tím, že text lze na tomto serveru zveřejnit za předpokladu, že pořadatel před tím řádně vyplatí slíbené finanční odměny autorům nejlepších děl.

  7. Přednostně bude při hodnocení kladen důraz na literární kvalitu díla, náboženský přesah, vystižení tématu a smysl pro humor.

  8.  V případě, že by došlo k dohodě s vhodným nakladatelstvím o vydání sbírky vybraných textů, bude o dalších podmínkách jednáno individuálně a uveřejnění na webu pak může být limitováno podmínkami nakladatele.

  9. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo soutěž ukončit, pokud se nesejde dostatek vhodných prací nebo nastanou-li závažné důvody k tomuto kroku. V tom případě automaticky zaniká jeho právo zveřejnit texty na serveru www.orlavzletem.cz nebo kdekoliv jinde.

SALESIÁNSKÝ MAGAZÍN PŘIDAL JEŠTĚ NAVÍC DALŠÍ CENU:

 SPACÁK DO -5° C - TO UŽ STOJÍ ZA POKUS