Hola, hola, škola volá!

27.08.2018

Bože, který máš pro každého speciální univerzitu na míru, prosíme tě za ty, kteří se odhodlali k tomu, že budou asistovat vzdělávání a výchově druhých:

  • Ať mají odvahu vytyčovat pevné a zřetelné mantinely a pomáhají s laskavostí druhým postupně chápat smysl těchto omezení i skutečnost, že si je mají časem oni sami do dalšího života vymezovat a je respektovat, jinak že se ze světa stane neobyvatelná džungle.
  • Ať předávají základní lidské hodnoty a křesťanské morální zásady neporušené co do obsahu, nikdy ale ať nikoho neznásilňují co se týká formy vyjádření, která musí být stále nově tvořena jazykem a výrazovými prostředky jejich svěřenců. Dej jim statečnost vyrovnat se s tím, že je normální a dokonce správné, když oni sami těmto formám už nebudou a nemohou rozumět.
  • Ať nevyžadují klid, ale podporují tvůrčí nepokoj, neboť evangelium není kýčovitá porcelánová soška na zaprášené krajkové dečce, která se roztříští při prvním nárazu, ale stále nová třaskavě výbušná směs schopná otřást naší ustrnulou pobožnou malátností.
  • Ať bezmezně milují ty, kteří jsou jim svěřeni. Ať je milují za všech okolností a se všemi jejich zvláštnostmi, omezeními, chybami i bolestmi. A především ať je milují pro jejich odlišnosti. Ať je nemanipulují do role svých vlastních plagiátů ani kopií dřívějších velikánů či světců.
  • Ať nevytváří z žáků encyklopedie, ale morálně zodpovědné Člověky. Ať jim nepředávají svou hotovou pravdu, ale učí je svědomitě a poctivě Pravdu hledat. Ať sami nikdy nezapomenou, že cílem výchovy nejsou konkrétní znalosti, ale zodpovědné morální postoje.

Ty sám, Bože, nejvyšší a jediný pravý učiteli, s láskou sobě vlastní jim připomínej, že i oni jsou tvými žáky a neustále je provázej svým požehnáním a naplňuj svým Duchem, neboť ty ve všem a ve všech žiješ na věky věků. Amen.

"No, a my bychom si, Fančo, taky mohli stanovit nějaký ten výchovně - vzdělávací program na další školní rok, abychom se neplancali zbůhdarma jen tak ze dne na den až do dalšího léta, ne?"