Modlitba za národ

24.10.2018

Jediný a jedinečný Bože, Stvořiteli stromů všech,

shlédni na pevnou a mohutnou LÍPU NAŠÍ ČESKOU

Vojtěchem, Cyrilem a Metodem požehnanou,

jejíž královské kořeny zapuštěné Václavem, Ludmilou a Anežkou obohacují nás z pokladů hlubin.

Ať se Zdislavou pomáháme druhým, 

s Prokopem neustále dlíme na modlitbách,

s Janem Husem neohroženě hledáme pravdu,

s Janem Nepomuckým dokážeme mlčet ve chvílích, kdy je to třeba 

a s Janem Ámosem Komenským srozumitelně mluvit,

s Janem Palachem a Karlem Krylem máme odvahu zlo mocných pojmenovat 

a s T.G.M. a Václavem Havlem usilovat o vítězství Lásky a Pravdy.

Kéž máme odvahu čestně a hrdě vzdorovat násilí jako kardinál Beran či Martin Magor Jirous.

Nedbaje větrů, které se snaží olamovat větve naše, či vichřic, jež usilují o naše vyvrácení, ať stojíme povždy pevně, 

něžně však nabízíme všestrannou léčivou sílu všem.

Nechť znavený poutník smí spočinout v osvěžujícím stínu našem

a ve větvoví trvale hnízdí poslové nebe.

Dodávej nám odvahu nepodléhat panice při zádumčivě truchlivém listí opadávání,

neboť žijeme z víry neustále se opakujících vždy nových a bohatších jar velikonočního znovuzrození

a smíme čerpat sílu ze vzájemného posilujícího sepjetí člověků - občanů

živeni tvou všeobjímající rozmazlující nikdy nekončící Láskou, Bože náš.

Za Tvou stálou pomoc a ochranu Ti děkujeme. 

Amen.