4. Společenství Bohů

17.02.2019

Už jsme si řekli, že Bůh se projevuje ve třech rovinách. Bůh-rodiče jsou pro nás obtížněji pochopitelní a nemůžeme je vidět. Bůh-dítě vzal na sebe lidskou podobu (Ježíš) a lidé se s ním mohli stýkat, dotýkat se ho, naslouchat mu. A Bůh-v nás z nás dělá Boží děti, takže také Bohy.

Předchozí díl:

Vytváříme společenství Bohů, nazýváme to "církev". Je logické, že může být pouze jedna jediná skutečná CÍRKEV, i když existuje množství dílčích "pod-církví". Je poněkud matoucí, že se tyto skupiny nazývají přímo "církve", ale ony to zle nemyslí. Je to jen jazyková nepřesnost.

Někteří lidé si kladou otázku, kdo všechno do církve patří. Je naprosto neudržitelná teorie, že jsou to lidé, kteří byli pokropeni kapičkami vody (křest) na znamení, že kapičky Božího poznání jsou v nás. Při křtu dospělého se dokonce vyžaduje, aby on sám napřed prokázal ony kapičky Boha v sobě, aby mohl být také z vnějšku pokropen kapičkami vody (pokřtěn). Je tedy pravděpodobné, že do církve patříme všichni, protože je naopak velice nepravděpodobné, že by Bůh - absolutní Láska, někomu řekl, že on jeho dítětem nebude.

Ostatně tuto teorii potvrzuje sám Bůh-dítě, když říká, že cokoliv jsme udělali komukoliv, udělali jsme samotnému Bohu. Takže počítat Bohy je svým způsobem nesmysl, protože každý z nás se stává Bohem a my díky církvi, která všechny zahrnuje, se stáváme společenstvím Bohů.

Přesto všechno to nic nemění na skutečnosti, že to vše a ve všech je jeden jediný Bůh, který se projevuje ve třech rovinách: Bůh-rodiče, Bůh-dítě a Bůh-v nás.

No, není to úžasné?

Příště si povíme o úředním církevním potvrzení

Pozor, blíží se uzávěrka