Blíží se nám volby

24.09.2018

Vážení spolu-beránci, milé spolu-ovečky,

obracíme se na vás v této době před dalšími volbami s listem nikoliv pastýřským, protože jen jeden je náš Pastýř. Tentokrát skutečně chápeme, že ti, kteří jsou zde oficiálně pověřeni našeho Pastýře zastupovat, opravdu nemohou být až tak naprosto konkrétní a pokud snad i nějaký list nakrásně napíší, musí se chtě nechtě držet již dostatečně známých formulací typu "buďte si vědomi své společenské odpovědnosti" a "volte v souladu se svým svědomím".

My dva však, Hugo a Fanča, nikým nepověřený jeden z beránků se svou milovanou ovečkou, kteří jsou si až příliš vědomi své omylnosti, si naproti tomu můžeme psát celkem libovolně, co chceme. Tedy samozřejmě zatím!

Ono se říká, že máme takové vedení, jaké si zasloužíme. Ale přátelé, ruku na srdce, nevěříme tomu, že bychom mohli být až tak zkažení a špatní, abychom měli v čele takový odpad. Spíš je to trochu jinak. Bůh nás toiž nemiluje podle zásluh, miluje nás vždy bez podmínek. Ovšem své stádce občas zkouší. Jako třeba vyvolený národ na poušti, jako zkoušel Joba či jako musel obstát Ježíš v Getsemanech. A my to krok za krokem určitě zvládneme.

Některá svinstva je ovšem potřeba pojmenovat zcela zřetelně:

  1. Zdálo se, že protřelou zákeřnost komunistů (a jim podobných) prokoukli už všichni - ovšem není tomu tak. Sliby o domnělé spravedlivé sociální a socialistické rovnosti a pomoci chudým, tvrdě pracujícím či starým a potřebným jako by opět zatemňovaly historickou připomínku papalášských zvěrstev. Třídní boj, nenávist a fanatický ateismus spolu s odporem k církvím rozhodně nejsou správným řešením situace.

  2. Ze stejných kořenů, vyškoleni STBbáky a sovětským KGB, s miliardami v bezedných kapsách, v roli nového falešného spasitele, přišli pozitivní populisti. Všechno osvědčené zahoďte, mělo to své nedostatky a stálo vás to námahu, teď bude líp. Říkající sice ANO, ale je třeba jim říct naše rozhodné NE. Zatímco komunisti si v současné dějinné etapě snaží brát alespoň trochu na sebe roucho beránčí, tito protřelí nenažraní vlci se už ani o to nesnaží. Zcela drze si s nacpanými břichy a zkrvavenou tlamou hrají na "ty hodné vlky" a slibují, že kdo se k nim přidá, může se také přežírat. Ne, ne, ne.

  3. Třetím zásadním nebezpečím jsou negativní populisti neboli strašiči. Ohrožuje nás prý úplně všechno a jen oni nás zachrání. Lež, překrucování a trollení všeho druhu je jejich zbraní. Říkají zaveďme přímou demokracii a mnozí na to slyší. Zároveň však vystřelují mezi stádem jeden poplašňák za druhým. Čím větší strach a panika ve stádu, tím pro ně lépe. Pak se totiž sami ušlapeme. Demokraticky a přímo. Ale náš Pastýř říká: Strach nemá v lásce místo.

Teď se vnitřně osprchujme od všech těchto svinstev a obraťme se na našeho Pastýře. On je s námi. Vodí nás po svěžích pastvinách, občerstvuje naše duše. Dává nám prostředky, jak spolupracovat na zdokonalování světa, který nám svěřil do užívání. Některé z nás volá, aby se ujali věcí veřejných a zasazovali se o lepší stát pro dobro všech lidí. Modleme se za ně a podporujme je. Všem nám pak dal rozum, abychom poctivě hledali správné cesty a dobré průvodce na nich. Abychom se nedali svést lacinými sliby, ani vylekat hadrovými strašáky na polích.

Již dříve jsme vám psali, že "Babiš a Zeman pominou, ale slova Boží nepominou" a to trvá pochopitelně stále. Ale to neznamená, že máme jen s rukama v kapsách čekat, až se to samo tak nějak stane. Každý dospělý člověk má možnost svobodně volit. Bůh věří bezmezně v naší zodpovědnost, my pak s určitým chvěním, ale přece jen s velikou nadějí, doufáme, že to společně dáme.

S odvahou a vírou v pomoc Boží Vaši Hugo a Fanča