2. Boží milostný trojúhelník

03.02.2019

Úkol "popsat" Boha je nejen obtížný, ale hlavně nesmyslný, protože nemožný. Je to tajemství. Jasně, teď si mnozí řeknou: Čemu se chce někdo vyhnout, protože tomu pořádně nerozumí nebo to zavání nesmyslem, tak to nazve "tajemstvím" a je to vyřešené. V podstatě to je také někdy pravda. Ale nicméně se pokusíme alespoň něco z "fungování" Boha naznačit, protože to je pro další lekce důležité. Ostatně ale . tajemstvím se nevyhneme a je důležité to vzít na vědomí.

Bůh se nám dává poznat ve třech základních rovinách. Možná je jich víc, ale tyto se zdají zatím nejdůležitější.

Bůh-rodiče byli na počátku všeho. Všechno připravili pro svou rodinu, kterou hodlali založit - rodinu svých (Božích) dětí. Připravili pro nás útulný domov, Zemi. Když jsme se pak jako lidstvo dostali do puberty a byli jsme schopni popírat téměř vše, co pro nás Bůh-rodiče udělali, rozhodli se nám pomoct. Puberťák nepřijímá rady od rodičů, ale od vrstevníka.

Bůh-rodiče nám proto poslali Boha-dítě, aby nám vše znovu vysvětlil z pozice nám rovného. A co na to my, lidé? Vyslechli jsme si ho, někteří to pochopili a následně pak i písemně zachytili. Ale právě představitelé klasického pojmu "ná-bože-nství" vzali tohoto Boha-dítě a zavěsili ho potupně mezi zemi a nebe s výkřikem "NA-BOŽE"! Odevzdáváme ti ho. Nemáme zájem. A on tak mezi zemí a nebem, mezi lidmi a Bohem, zemřel. Následně se vrátil k Bohu-rodičům. My o něm ještě blíže pojednáme později.

Po poradě Boha-rodičů s Bohem-dítětem bylo rozhodnuto, že nastoupí třetí Boží rovina a to Bůh-v nás. Chápali, že když pochopíme i třeba jen malinké kapičky z toho, co ví Bůh o nás, způsobí to výbuch v nás. To je právě ten Bůh-v nás.

No, není to úžasné?

Předchozí díl:

Následující díl o tom, jaký dopad má to, že Bůh je přímo v nás.

A nezapomeňte, že se zvolna blíží uzávěrka Literární náboženské soutěže o finanční odměny: