Nemoci dle papeže Františka

02.12.2018

Papež František před čtyřmi lety předložil kurii k adventnímu zpytování svědomí 15 nebezpečných nemocí - hříchů. Těmto rizikům je dle Františka vystaven i níže v církvi prakticky každý - od biskupa přes faráře až k farnímu "aktivistovi". A protože málokdo čte delší texty, dovolil jsem si Františka radikálně zestručnit.

Váš Hugo

 1. Pocit nezastupitelnosti

 2. Uštvanost ve stylu "Marta"

 3. Tvrdošíjné vymáhání předpisů

 4. Puntíčkářské plánování

 5. Jedu na vlastní pěst

 6. Duchovní "Alzheimer" - zapomínám, co pro mě/nás Bůh už úžasného udělal

 7. Hašteřivá touha po prázdné slávě

 8. Schizofrenie - tituly a slova místo života a kontaktu s realitou

 9. Reptání a drby

 10. Podbízení se nadřízenému nebo snaha získat některé podřízené, aby mě oslavovali

 11. Radost z vyniknutí na základě selhávání jiných

 12. Vytváření "vážnosti" důstojnou, lehce zachmuřenou tváří

 13. Hromadění věcí, které nejsou nezbytné

 14. Nemoc uzavřených kroužků a sociálních bublin

 15. Snaha o přízeň mocných nebo médií

Papež František 22.12.2014 - 15 "kuriálních" nemocí