Tak jsem konečně snad pochopil svou diagnózu. Říká se tomu veritofobie. Je to v podstatě neléčená veritománie. Oběma poruchami se zabývá veritologie - nauka o hledání pravdy. Ale zatím na to odmítám brát nějaké prášky od psychiatra.

Svědomí je jakési svědění v místech, kde se dotýká naše vědomí a nevědomí. Není to nic příjemného. Snad každý už zkoušel nějakou metodu na tento velice trapný pocit, včetně jejich kombinací:

Dostali jsme pozvánku na slavnostní večeři. Společensky jsme se oblékli a vyrazili. Na určeném místě jsme byli kupodivu včas, i když manželka s tou dochvilností mívá občas problémy. Do oficiálního začátku zbývalo ještě pět minut, ale všichni seděli na svých místech jako zařezaní. Hlavu skloněnou dolu, jako by dávali najevo že s těmi ostatními...

Nepochopitelně velký Bože, volej i nadále horlivé muže k posvátné biskupské službě. Ať s vnitřní pokorou zaslechnou tvůj hlas a s odvahou jdou za tvým voláním.

Jsem zmaten

08.12.2019

Jsem zmaten jako ateista na mši. Někteří lidé, kterým jsem dost věřil, mě zvou na různé demonstrace, především proti Babišovi. A pak jsem zahlédl titulní fotku diecézního časopisu, kde se na mě spokojeně zubí můj biskup s panem Babišem. Je celkem správné, že se církevní hierarchie příliš nevyjadřuje k politickému dění (ostatně když se k něčemu...

byl spíše ostřejší, šel jsem do sebe a říkal si, co se dá dělat pozitivně a přicházím s následující "peticí" - prohlášením:

Pane Ježíši, děkujeme ti, že máme mezi sebou manžele a rodiny, strážce tvého tajemství a obrazu samotného Boha. Prosíme tě, dej jim věrnost a vytrvalost v tak svaté službě a nám živou víru, žes nám je poslal ty. Učinils je naším vzorem společenství: dej jim ducha moudrosti a lásky; dej jim upřímnost svědectví společného života a nám dar úcty, ať...

Zapeklitý případ řeší v současné době v litoměřické diecézi. Na celou záležitost nás upozornil jeden z tamních farářů pod podmínkou anonymity. Navenek z celé kauzy proniklo jen stručné varovné sdělení v diecézním oběžníku: "Upozorňujeme důrazně všechny spolubratry kněze, že stejně, jako platí přísné pravidlo, že žena se nemůže stát knězem, platí...

(Návrh textu odřeknutí se zla a vyznání víry před svěcením biskupa)