byl spíše ostřejší, šel jsem do sebe a říkal si, co se dá dělat pozitivně a přicházím s následující "peticí" - prohlášením:

Pane Ježíši, děkujeme ti, že máme mezi sebou manžele a rodiny, strážce tvého tajemství a obrazu samotného Boha. Prosíme tě, dej jim věrnost a vytrvalost v tak svaté službě a nám živou víru, žes nám je poslal ty. Učinils je naším vzorem společenství: dej jim ducha moudrosti a lásky; dej jim upřímnost svědectví společného života a nám dar úcty, ať...

Zapeklitý případ řeší v současné době v litoměřické diecézi. Na celou záležitost nás upozornil jeden z tamních farářů pod podmínkou anonymity. Navenek z celé kauzy proniklo jen stručné varovné sdělení v diecézním oběžníku: "Upozorňujeme důrazně všechny spolubratry kněze, že stejně, jako platí přísné pravidlo, že žena se nemůže stát knězem, platí...

(Návrh textu odřeknutí se zla a vyznání víry před svěcením biskupa)

Abbraccio

25.07.2019

Nejprve se objevila vlna metoo, tak jsme jako věřící měli další důkaz, jak je ten nevěřící svět zkaženej. Pak přišly skandály v církvi a my jsme po krátkém šoku typu "zase snaha poškodit církev vymyšlenou naprosto nepravdivou propagandou" postupně přiznali pár výjimek. Potom jsme začali tušit, že jich nebude pár a že je třeba se proti nim jasně...

Často se říká, že nám chybí v církvi diskuze. Abychom to "doplnili", tak diskutujeme na FB ve svých vlastních sociálních bublinách. Zde už totiž přesně víme (přinejmenším tušíme), co nám kdo odpoví, kdo nám dá "like" nebo "super" a že budeme v převaze proti těm, kteří by snad měli názor opačný. Skutečný dialog nahrazujeme "spojenectvím...

Manželství je taková speciální libůstka Boha-rodičů. Oni chtěli, abychom je mohli taky tady na zemi zahlédnout, i když si to většinou v tu chvíli ani neuvědomíme. Prostě udělali nás jako muže a ženu s tím, že pokud se muž se ženou v totální lásce po všech stránkách úplně spojí, tak budou jejich obrazem. Obrazem samotného Boha. S vědomím plného...

10. Faráři?

31.03.2019

Zásadní otázka: Potřebujeme vůbec faráře? Jednoduchá a jednoznačná odpověď: Určitě ano! Mnozí možná namítnou: však se na ně podívejte! Někdo z nich je na peníze, někdo na krajky a ceremonie, někdo na přední místa na oslavách. Možná doplníte i ještě horší chyby. Ale i přesto je rozhodně potřebujeme. Bůh-dítě si vybral také několik osob, kterým dal...