Nepochopitelně velký Bože, volej i nadále horlivé muže k posvátné biskupské službě. Ať s vnitřní pokorou zaslechnou tvůj hlas a s odvahou jdou za tvým voláním.

Jsem zmaten

08.12.2019

Jsem zmaten jako ateista na mši. Někteří lidé, kterým jsem dost věřil, mě zvou na různé demonstrace, především proti Babišovi. A pak jsem zahlédl titulní fotku diecézního časopisu, kde se na mě spokojeně zubí můj biskup s panem Babišem. Je celkem správné, že se církevní hierarchie příliš nevyjadřuje k politickému dění (ostatně když se k něčemu...

byl spíše ostřejší, šel jsem do sebe a říkal si, co se dá dělat pozitivně a přicházím s následující "peticí" - prohlášením:

Pane Ježíši, děkujeme ti, že máme mezi sebou manžele a rodiny, strážce tvého tajemství a obrazu samotného Boha. Prosíme tě, dej jim věrnost a vytrvalost v tak svaté službě a nám živou víru, žes nám je poslal ty. Učinils je naším vzorem společenství: dej jim ducha moudrosti a lásky; dej jim upřímnost svědectví společného života a nám dar úcty, ať...

Zapeklitý případ řeší v současné době v litoměřické diecézi. Na celou záležitost nás upozornil jeden z tamních farářů pod podmínkou anonymity. Navenek z celé kauzy proniklo jen stručné varovné sdělení v diecézním oběžníku: "Upozorňujeme důrazně všechny spolubratry kněze, že stejně, jako platí přísné pravidlo, že žena se nemůže stát knězem, platí...

(Návrh textu odřeknutí se zla a vyznání víry před svěcením biskupa)

Abbraccio

25.07.2019

Nejprve se objevila vlna metoo, tak jsme jako věřící měli další důkaz, jak je ten nevěřící svět zkaženej. Pak přišly skandály v církvi a my jsme po krátkém šoku typu "zase snaha poškodit církev vymyšlenou naprosto nepravdivou propagandou" postupně přiznali pár výjimek. Potom jsme začali tušit, že jich nebude pár a že je třeba se proti nim jasně...

Často se říká, že nám chybí v církvi diskuze. Abychom to "doplnili", tak diskutujeme na FB ve svých vlastních sociálních bublinách. Zde už totiž přesně víme (přinejmenším tušíme), co nám kdo odpoví, kdo nám dá "like" nebo "super" a že budeme v převaze proti těm, kteří by snad měli názor opačný. Skutečný dialog nahrazujeme "spojenectvím...